EPUBCLOUD reading app.

שירותים בתשלום

שירותים בתשלום מאפשרים את הדברים הבאים באפליקציה:

  • תרגום טקסט.
  • הקראה אוטומטית.
  • עריכת שמות קבוצות.
  • קביעת סיסמה לקבוצה.

בנוסף, מנויים על שירות בתשלום יקבלו מדי פעם ספרים חינם ו\או הגרלות של ספרים חדשים.

לפני רכישת חבילה יש להכנס למערכת

כניסה

אין לך שירות מעודכן

ניתן לרכוש אחת מהחבילות הבאות:

הערה: רכישת חבילה תוסיף או תאריך מנוי קיים

חבילת Premium 6

תוקף החבילה: 6 חודשים.

תרגומים: ללא הגבלה.

מספר דקות להקראה: 180.

אפשרות עריכת שם קבוצה.

אפשרות נעילת קבוצה עם סיסמה.

מחיר: 65 ₪ בלבד!

(כולל מע"מ)

חבילת Premium 12

תוקף החבילה: 12 חודשים.

תרגומים: ללא הגבלה.

מספר דקות להקראה: 360.

אפשרות עריכת שם קבוצה.

אפשרות נעילת קבוצה עם סיסמה.

מחיר: 126 ₪ בלבד!

(כולל מע"מ)

חבילת tts minutes

תוקף החבילה: ללא הגבלה.

ללא תרגומים.

מספר דקות להקראה: 60.

ללא אפשרות עריכת שם קבוצה.

ללא אפשרות נעילת קבוצה עם סיסמה.

מחיר: 20 ₪ בלבד!

(כולל מע"מ)